ENG | MNE

 
Nalazite se ovdje: Naslovna >> Vijesti

Vijesti

11-01-2018

Završen Javni poziv Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje Građevinskog zemljišta

Služba za naplatu komunalnih naknada donijela je Odluku o naplati naknade za komunalno opremanje bespravnih objekata na teritoriji Opštine Budva, i sa tim u vezi objavila Javni poziv za prethodno konsultovanje u vezi donošenja ove odluke na web adresi Opštine – www.budva.me - kao i na RTV Budva u periodu od 22.12. do 29.12.2017. godine.

Neposredna komunikacija u vezi sa istom je bila omogućena u naznačenom periodu u kancelariji broj 6. Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje Opštine Budva i putem ostalih sredstava komunikacije.

U periodu predviđenom za dostavljanje predloga, stavova i sugestija u vezi sa Odlukom o naplati naknade za komunalno opremanje bespravnih objekata na teritoriji Opštine Budva od 22.11. do 29.11.2017. godine, dostavljeno je više sugestija od strane fizičkih i pravnih lica- lično i putem sredstava komunikacije, obavljeno je više usmenih konsultacija u kojima su zainteresovani akcenat stavljali uglavnom na visinu iznosa naknade kao i način plaćanja koji će odlukom biti definisan.

Navedeni predlozi, stavovi i sugestije u vezi sa Odlukom o naplati naknade za komunalno opremanje bespravnih objekata na teritoriji Opštine Budva, biće proslijeđeni nadležnim sekretarijatima i službama na razmatranje prilikom utvrđivanja Nacrta Odluke o naplati naknade za komunalno opremanje bespravnih objekata na teritoriji Opštine Budva – navodi se u saopštnju ovog organa lokalne uprave koje potpisuje načelnik Ninoslav Kaluđerovića koji je dostupan javnosti na sajtu Opštine Budva.Reklame